به نام نامی فاطمه

3:26
محمد حسین پویانفر
1 آلبوم 6 آهنگ

محمد حسین پویانفر – به نام نامی فاطمه:

به نام نامی فاطمه؛ به اذن شاه کربلا!
به نام ماه علقمه؛ به اذن حضرت مرتضی…
سینه زن سینه سپره؛ سینه زن زیر علم فاطمه است

پاسخ