اگر یه قطره از بزرگی تو انشا بشه (سرود )

7:52

اشک شوقه میباره نم نم

از چشای حیدر و زهرا

همه جمعن حتی ملائک

اومده چون زینب کبری

شب عشق و جنون / برای ما امشبه

آخه تولده خواهر ارباب بی بی جان زینبه

زینبی کوثریم تا ابد حیدریم

شب عشق و جنون / برای ما امشبه

آخه تولده خواهر ارباب بی بی جان زینبه

چه قدر شادن همه امشب

اومد عشق دلای بیتاب

هیچ جا آروم نمیشه زینب

به جز روی دستای ارباب

پاسخ