چادرت را بتکان

5:00
محمد حسین پویانفر
1 آلبوم 6 آهنگ

محمد حسین پویانفر – چادرت را بتکان:

چادرت را بتکان! روزی ما را بفرست…
ای که روزی دو عالم؛ همه از چادرت توست…
مادر جان مادر جان…
من از خاکِ پای تو، سر بر ندارم
مگر لحظه ای که دگر سر ندارم!

پاسخ