بر روح بلندت سلام

3:10

مجید بنی فاطمه – من چی بودم اگه تو مادرم نبودی:

من چی بودم اگه تو مادرم نبودی؟
تو که بهونه ی وجودی؛ تویی که روضه ی کبودی
مادر جانم چه خوبه حال من کنارت
فدای قلب بیقرارت! کجا بیام سر مزارت؟

پاسخ