کربلا واسم ضروریه حسین

5:16
محمد حسین پویانفر
1 آلبوم 6 آهنگ

کربلا واسم ضروریه! حسین…
اربعین اوضاع چجوریه؟ حسین…

کار من امسال صبوریه! حسین
دارم میمیرم!

پاسخ