نریمان

دستامو بگیر پاشم حسین

4:00
سید رضا نریمانی
1 آلبوم 4 آهنگ

تو پناهمی تو تکیه گاه محکمی؛ تو پناهمی تو کشتی نجاتمی!
تو پناهمی تو یک نیاز مبرمی آقا؛ من أین لی النجاة الا روضه…
دلتنگ حرم هستم حسین؛ ولی دل به علم بستم حسین!
به کتیبه ها که دست میکشمپغ به ضریح میرسه دستم حسین…
قو علی خدمتک جوارحی، و اشدد علی العزیمة جوانحی…
چه عنایتی چه شاه با کرامتی، چه سعادتی چه ذکر با حلاوتی!

چه عبادتی چه وزن پر محبتی آقا، من أین لی الرفیق الا روضه
دستامو بگیر پاشم حسین؛ زیر خیمه تو جا شم حسین…
بی نیاز همه دنیا میشم؛ اگه با تو رفیق باشم حسین…
دلتنگ حرم هستم حسین؛ ولی دل به علم بستم حسین!
به کتیبه ها که دست میکشم به ضریح میرسه دستم حسین…
قو علی خدمتک جوارحی، و اشدد علی العزیمة جوانحی!

پاسخ