اومدم تنهای تنها (فارسی – ترکی):

---
مهدی رسولی
4 آهنگ

اومدم تنهای تنها من همون تنهاترینم
اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشینم
اومده دوباره اون که بیقرار و سر به زیره
همه ی حاجتش اینه پای پرچمت بمیره
منه ده باخ یارالا مادر خانوم منه ده باخ