اربعین آمد

5:00

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

بر کشتگان نینوا، اربعین آمد… ●♪♫
آل پیمبر کربلا دل غمین آمد ●♪♫
جانم حسین جان ●♪♫
ای جانِ جانان… ●♪♫
من زینبم؛ غملر یوروب ای شه ابرار ●♪♫
زلفم آقاریب؛ گلمیشم قبریوه زوار ●♪♫
هجرینده یاننام؛ حیران دولاننام ●♪♫
بر کشتگان نینوا؛ اربعین آمد ●♪♫

آل پیمبر؛ کربلا دل غمین آمد ●♪♫
جانم حسین، جان ●♪♫
ای جانِ جانم… ●♪♫
زینب شده زائر بر آن؛ قبرِ شش گوشه ●♪♫
بر تربتش زند؛ دم به دم بوسه ●♪♫
خاک برادر را برد، بر وطن توشه ●♪♫
گوید به چشمِ پر بکا اربعین آمد ●♪♫
بر کشتگانِ نینوا اربعین آمد… ●♪♫
آل پیمبر کربلا دل غمین آمد ●♪♫

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

پاسخ