از کربلا تا کربلا قسمت اول

سردبیر
راوی: استاد محمد امین فروغی
نوشته: استاد محمد تقی بختیاری
فرمود:
 «آن مصیبتی که هر صبح و شام بر آن خون گریه می‌کنم مصیبت اسارت عمه‌ام زینب سلام الله علیها است»