شما همچنین می توانید این چیزها را دریافت.

 • بدون تبلیغات

  مراقب آنچه که می خواهید، whwn شما بدون تبلیغات می خواهید، همیشه.

 • دستگاه های چندگانه

  استفاده از تا 3 دستگاه های مختلف در یک حساب.

 • از ویژگی های بیشتر

  استفاده از زیرنویس، دیگر صدای قاری کتاب مقدس در کلیسای کاتولیک و تنظیمات.

 • دسترسی سریع

  به صورت خودکار دریافت ویژگی های جدید قبل از ما آنها را آزاد کند.

 • پشتیبانی از حق بیمه

  دریافت خدمات و پاسخ سریعتر به همه درخواست خود را.

جهت حمایت مالی می توانید وجوهات خود را به
شماره کارت ۲۵۱۲-۴۷۵۷-۸۱۱۱-۶۲۷۳
شماره حساب ۱۰۵۱۷۰۲۰۲۰۰۴۶۳۲۰۱۷
شاره شبا IR170630105170202004632017
بانک سپه (انصار) :بنام هادی حسن زاده عراقی درگاه حسابریالی
برای تماس با روابط عمومی 24 ساعته می توانید به
ایمیل
[email protected]
در ارتباط باشید
و یا سامانه پیامگیر
500010608423

242,028

مواد به تماشای تا کنون