حمید علیمی

5 آهنگ
 • دوباره مضطرم؛ حرم حرم حرم… ●♪♫
  الهی کم نشه؛ یه لحظه سایه ات از سرم ●♪♫
  یه رحمی مادرت کنه، به اشکِ مادرم ●♪♫
  منم بیام حرم… منم بیام حرم… ●♪♫
  دوباره مضطرم؛ حرم حرم حرم… ●♪♫
  آقا دلم پر از شکایته؛ امیرِ سر جدا… دلم گرفته و می خوام بیام کربلا ●♪♫
  بیام و آبرو بخر؛ به حقِ مادرت ●♪♫
  ببین تو اشک و التماسِ نوکروُ آقا ●♪♫
  دوباره بغضِِ تو گلو ●♪♫
  بازم خیالِ آرزو ●♪♫
  تا چشم بهم زدم؛ حرم دوباره اومد روبروم! اومد دوباره روبروم… ●♪♫
  امیرِ کربلا حسین… امیر کربلا حسین… ●♪♫
  به جونِ مادرت ●♪♫
  آقا فدا سرت؛ اگه می خنده عالمی به حالِ نوکرت! ●♪♫

  اگه برام حرم نرفتن مقدره؛ آقا فدا سرت ●♪♫
  تویی فقط تموم دلخوشیه، نوکرات ●♪♫
  هوای شورِ مستی؛ هوای روضه هات ●♪♫
  ولی بیا حاجت من و بکن روا؛ پیاده اربعین بیام دوباره کربلا ●♪♫
  زیاده از سرم، همین که مادر شما ●♪♫
  لیاقتم داده؛ بیام بازم میونِ روضه ها ●♪♫
  امیر کربلا… امیر کربلا… ●♪♫
  بریده سر ز تن؛ شهیدِ بی کفن ●♪♫
  آقا بمیره از غریبیه تو، سینه زن ●♪♫
  آقا برات نذاشتن حتی کهنه پیراهن ●♪♫
  شهیدِ بی کفن… شهید بی کفن؛ غمات غمای نوکره ●♪♫
  داره میبینه خواهرت، که شمر با خنجره ●♪♫
  یه نانجیب؛ داره سری به نیزه می بَره ●♪♫
  صدای ناله ای میاد؛ صدای مادره… ●♪♫
  غریبِ مادر… غریب مادر… ●♪♫

 • قدم قدم با یه علَم؛ ایشاالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫

  قدم قدم با یه علَم؛ ایشاالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫

  با مددِ شاهِ کرم؛ ایشالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫

  با مددِ شاهِ کرم؛ ایشالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫

  قدم قدم با یه علَم؛ ایشاالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫

   

  می باره اشکِ چشمام نم نم؛ رو دوشم، کوله باری از غم…●♪♫

  می بینم هر کیوُ این روزا؛ داره آماده میشه کم کم…●♪♫

  سختی راحت میشه توو این راه؛ منتظر مونده بودم، چند ماه…●♪♫

  راهی میشم با یک سربنده؛ لبیک یا ابا عبدالله●♪♫

  قدم قدم با یه علَم؛ ایشاالله، اربعین میام سمتِ حرم●♪♫