پخش زنده تلویزیونی

شبکه جهانی فاطمه الزهرا(س)

یک رسانه کاملا مستقل است که فقط با حمایت های شما محبین آهل بیت گردانده می شود.

شما می توانید وجوهات خود را واریز فرمایید تا این مهم را قدرتمندتر انجام دهیم.

شماره کارت ۲۵۱۲-۴۷۵۷-۸۱۱۱-۶۲۷۳

 شماره حساب 1051702200463217 

شاره شبا IR730150001051702200463217

بانک سپه:بنام هادی حسن زاده عراقی

سامانه پرداخت وجوهات