وبلاگ

این که اسب ایشان خودش ایستاده باشد و یا تحت امر راکبش که امام بودند ایستاده باشد، چه فرقی در نهضت کربلا...

سردبیر
ادامه مطلب

به نحوۀ انتخابات کلمات و جمله‌بندی در این پرسش، جهت طرح یک سؤال ساده راجع به سرنوشت  "ابراهیم بن مالک اشتر"...

سردبیر
ادامه مطلب